TFT AliceTankefeltterapi er en relativ ny behandlingsform, som psykologen Roger Callahan startede i USA for ca. 20 år siden, og som kom til Danmark i år 2000.

TFT kombinerer Østens viden om kroppens energibaner med psykologisk samtaleterapi.

TFT er en teknik til hurtig og smertefri eliminering af alle former for ubehag/angst. Terapien virker gennem stimulering af kroppens energibaner (meridianer). Ligesom der, når det gælder akupunktur, i mere 5.000 år er blevet behandlet med nåle på akupunkturpunkter mod fysiske problemer og sygdomme, benytter TFT lignende akupunkturpunkter på meridianbanerne til behandling af mentale forstyrrelser/psykiske lidelser.

Teorien bygger på, at mennesket gennemstrømmes af elektromagnetisk energi (Qi), der følger meridianbanerne. Når Qi-energien blokeres, hvilket kan ske p.g.a. vedvarende stress, sygdom, forkert kropsholdning/kost/tankegang, negative/stressende oplevelser o.l, kan energiblokeringerne føre til træthed, smerte og senere begyndende sygdom – fysisk såvel som psykisk.

Meridianerne løber på langs i kroppen og er forbundet med hinanden i et indre kredsløb, der også har forgreninger til muskler og indre organer. Qi-energien i meridianbanerne kan påvirkes i akupunkturpunkterne, der ligger på meridianbanerne. Kineserne har altid arbejdet ud fra, at de forskellige meridianer påvirker psyken på forskellig vis.

Ved TFT bruger vi ikke nåle, men banker let med en finger på helt bestemte punkter, som Roger Callahan og hans kollegaer har fundet frem til, kan fjerne psykiske ubehag, angst og forbier

Tankefeltterapi har bl.a. vist sin effekt over for følgende:

Angst/Fobier
– præstationsangst
– eksamensangst
– højdeskræk
– flyskræk
– angst for et bestemt dyr
– angst for lukkede rum/elevatorer
– angst for at køre bil
– vandskræk
– o.l.Traumer
– efter en ulykke
– en traumatisk oplevelse som barn, ung eller voksen
– efter en stærk oplevelse, overgreb, omsorgssvigt

  • Sorg
  • Vrede
  • Jalousi
  • Skam
  • Skyld
  • Frygt

Tankefeltterapi (TFT) er blevet afprøvet på mange tusinde mennesker overalt i verden. Overalt med de samme positive resultater. Det har vist sig at tankefeltterapi på alle måder har vist sig betydeligt mere effektiv end andre kendte behandlingsformer inden for sit felt – f.eks psykoterapi i behandling for forbier/angst. Denne effektivitet kan påvises både med hensyn til antal behandlinger for at opnå bedring og helbrede, varigheden af helbredelsen samt antallet af tilbagefald.

Tankefeltterapi kan helbrede utroligt mange former for lidelser.